blinds w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła blinds w angielski»francuski słowniku

I.blind [Brit blʌɪnd, Am blaɪnd] RZECZOW. Ce mot peut être perçu comme injurieux dans cette acception. Lui préférer visually handicapped ou visually impaired.

blind → eff

Zobacz też swear, rob, eff, bat

I.swear <prét swore; part passé sworn> [Brit swɛː, Am swɛr] CZASOW. przech.

1. swear LAW:

I swear!, I swear it! form
jurer à qn que

II.swear <prét swore; part passé sworn> [Brit swɛː, Am swɛr] CZASOW. nieprzech.

rob <part prés robbing; prét, part passé robbed> [Brit rɒb, Am rɑb] CZASOW. przech.

II.bat <part prés batting; prét, part passé batted> [Brit bat, Am bæt] CZASOW. przech.

III.bat <part prés batting; prét, part passé batted> [Brit bat, Am bæt] CZASOW. nieprzech.

blinds w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła blinds w angielski»francuski słowniku

blinds Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to swear blind that ... Brit inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文