blink w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła blink w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.blink [Brit blɪŋk, Am blɪŋk] RZECZOW. (of eye)

I.blink at CZASOW. [Brit blɪŋk -, Am blɪŋk -] (blink at [sth])

Tłumaczenia dla hasła blink w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

blink w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła blink w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła blink w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

blink Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文