blowing w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła blowing w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.blow <prét blew, part passé blown> [Brit bləʊ, Am bloʊ] CZASOW. przech.

12. blow Am (exaggerate) → blow up

III.blow <prét blew, part passé blown> [Brit bləʊ, Am bloʊ] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też blow up

II.blow up CZASOW. [Brit bləʊ -, Am bloʊ -] (blow [sth/sb] up, blow up [sb/sth]) (in explosion)

III.blow up CZASOW. [Brit bləʊ -, Am bloʊ -] (blow [sth] up, blow up [sth])

I.blow around CZASOW. [Brit bləʊ -, Am bloʊ -], blow about CZASOW. Brit (blow around)

II.blow around CZASOW. [Brit bləʊ -, Am bloʊ -], blow about CZASOW. Brit (blow [sth] around, blow around [sth])

II.blow-up [Brit, Am ˈbloʊˌəp] PRZYMIOT. (inflatable)

II.blow in CZASOW. [Brit bləʊ -, Am bloʊ -] (blow [sth] in, blow in [sth])

Tłumaczenia dla hasła blowing w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

blowing w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła blowing w angielski»francuski słowniku

II.blow2 <blew, -n> [bləʊ, Am bloʊ] CZASOW. nieprzech. (explode)

blowing Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文