blue-collar w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła blue-collar w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła blue-collar w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

5. col (cou):

col dated
col blanc SOZIOL
col bleu SOZIOL
col du fémur ANAT
polo neck Brit

blue-collar w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文