bogged w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bogged w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bog-standard [Brit bɒɡˈstandəd, Am ˌbɑɡˈstændərd] PRZYMIOT. Brit inf

Tłumaczenia dla hasła bogged w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bogged w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bogged w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła bogged w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bogged Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文