bordered w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bordered w angielski»francuski słowniku

I.border [Brit ˈbɔːdə, Am ˈbɔrdər] RZECZOW.

1. border (frontier):

frontalier/-ière

I.border on CZASOW. [Brit ˈbɔːdə -, Am ˈbɔrdər -] (border on [sth])

bordered w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bordered w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła bordered w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bordered Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

bordered Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła bordered w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文