bore w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bore w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bore → bear

Zobacz też bear

II.bear <prét bore; part passé borne> [Brit bɛː, Am bɛr] CZASOW. przech.

7. bear (endure, tolerate) fig:

III.bear <prét bore; part passé borne> [Brit bɛː, Am bɛr] CZASOW. nieprzech.

II.bear <prét bore; part passé borne> [Brit bɛː, Am bɛr] CZASOW. przech.

7. bear (endure, tolerate) fig:

III.bear <prét bore; part passé borne> [Brit bɛː, Am bɛr] CZASOW. nieprzech.

I.bear with CZASOW. [Brit bɛː -, Am bɛr -] (bear with [sb])

Tłumaczenia dla hasła bore w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bore w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bore w angielski»francuski słowniku

koala [kəʊˈɑ:lə, Am koʊ-], koala bear RZECZOW.

bore Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

bore z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła bore w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文