bored w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bored w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bore → bear

Zobacz też bear

II.bear <prét bore; part passé borne> [Brit bɛː, Am bɛr] CZASOW. przech.

7. bear (endure, tolerate) fig:

III.bear <prét bore; part passé borne> [Brit bɛː, Am bɛr] CZASOW. nieprzech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła bored w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to bore [sb] stiff inf

bored w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bored w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to be bored rigid Brit inf

Tłumaczenia dla hasła bored w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bored Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to be bored rigid Brit inf

bored z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła bored w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文