born w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła born w angielski»francuski słowniku

born person, animal:

born-again [Brit ˌbɔːnəˈɡɛn, Am ˌbɔrnəˈɡɛn] PRZYMIOT.

II.bear <prét bore; part passé borne> [Brit bɛː, Am bɛr] CZASOW. przech.

7. bear (endure, tolerate) fig:

III.bear <prét bore; part passé borne> [Brit bɛː, Am bɛr] CZASOW. nieprzech.

born w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła born w angielski»francuski słowniku

born Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

beur(e)
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文