boss w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła boss w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.boss about CZASOW. [Brit bɒs -, Am bɔs -] inf, boss around CZASOW. inf (boss [sb] about)

boss-eyed [Brit ˈbɒsʌɪd, Am bɔsˈaɪd, bɑsˈaɪd] PRZYMIOT. Brit inf

Tłumaczenia dla hasła boss w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

boss w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła boss w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła boss w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

boss Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文