bottled w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bottled w angielski»francuski słowniku

I.bottle up CZASOW. [Brit ˈbɒt(ə)l -, Am ˈbɑdl -] (bottle [sth] up, bottle up [sth])

bottled w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bottled w angielski»francuski słowniku

bottled Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文