brace w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła brace w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.brace up CZASOW. [Brit breɪs -, Am breɪs -] (brace up [sb], brace [sb] up)

Tłumaczenia dla hasła brace w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

brace w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła brace w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła brace w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

brace Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文