bread w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bread w angielski»francuski słowniku

bread w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bread w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

wholemeal bread [ˈhəʊlmi:lˈbred, Am ˈhoʊl-] RZECZOW. no pl Brit

granary bread no pl, granary loaf <- loaves> RZECZOW. Brit GASTR

pitta [ˈpɪtə, Am ˈpɪt̬ə], pitta bread RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła bread w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bread Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文