break w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła break w angielski»francuski słowniku

5. break (pause) (gen):

break SCHOOL
give us a break inf!

II.break <prét broke, part passé broken> [Brit breɪk, Am breɪk] CZASOW. przech.

1. break (damage):

3. break (interrupt):

III.break <prét broke, part passé broken> [Brit breɪk, Am breɪk] CZASOW. nieprzech.

II.break up CZASOW. [Brit breɪk -, Am breɪk -] (break [sth] up, break up [sth]) (split up)

break-up [Brit ˈbreɪkʌp, Am ˈbreɪkˌəp] RZECZOW.

II.break off CZASOW. [Brit breɪk -, Am breɪk -] (break off [sth], break [sth] off)

break w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła break w angielski»francuski słowniku

Zwroty:

to break one's back [or ass Am ] inf
to break the back of sth Aus, Brit

break Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文