breathe w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła breathe w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.breathe out CZASOW. [Brit briːð -, Am brið -] (breathe out [sth], breathe [sth] out)

II.breathe in CZASOW. [Brit briːð -, Am brið -] (breathe in [sth], breathe [sth] in)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła breathe w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

breathe w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła breathe w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła breathe w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

breathe Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文