breed w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła breed w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.breed <prét, part passé bred> [Brit briːd, Am brid] CZASOW. przech.

III.breed <prét, part passé bred> [Brit briːd, Am brid] CZASOW. nieprzech.

I.breed out CZASOW. [Brit briːd -, Am brid -] (breed out [sth], breed [sth] out)

I.cross-breed [Brit ˈkrɒsbriːd, Am ˈkrɔsbrid] RZECZOW.

II.cross-breed <prét, part passé cross-bred> [Brit ˈkrɒsbriːd, Am ˈkrɔsbrid] CZASOW. przech.

III.to cross-breed with <prét, part passé cross-bred> CZASOW. nieprzech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła breed w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

breed w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła breed w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła breed w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

breed Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文