brings w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła brings w angielski»francuski słowniku

I.bring <prét, part passé brought> [Brit brɪŋ, Am brɪŋ] CZASOW. przech.

1. bring (convey, carry):

3. bring (lead, draw):

I.bring down CZASOW. [Brit brɪŋ -, Am brɪŋ -] (bring down [sth], bring [sth] down)

I.bring out CZASOW. [Brit brɪŋ -, Am brɪŋ -] (bring out [sth], bring [sth] out)

II.bring out CZASOW. [Brit brɪŋ -, Am brɪŋ -] (bring out [sb], bring [sb] out)

I.bring forward CZASOW. [Brit brɪŋ -, Am brɪŋ -] (bring forward [sth], bring [sth] forward)

II.bring in CZASOW. [Brit brɪŋ -, Am brɪŋ -] (bring in [sth], bring [sth] in)

III.bring in CZASOW. [Brit brɪŋ -, Am brɪŋ -] (bring in [sb], bring [sb] in)

I.bring forth CZASOW. [Brit brɪŋ -, Am brɪŋ -] (bring forth [sth], bring [sth] forth)

I.bring together CZASOW. [Brit brɪŋ -, Am brɪŋ -] (bring together [sth/sb], bring [sth/sb] together)

brings w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła brings w angielski»francuski słowniku

Zwroty:

brings Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文