broad w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła broad w angielski»francuski słowniku

broad-minded [Brit brɔːdˈmʌɪndɪd, Am ˌbrɔdˈmaɪndɪd] PRZYMIOT.

broad-based [Brit ˌbrɔːdˈbeɪst, Am ˌbrɔdˈbeɪst] PRZYMIOT.

broad w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła broad w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

broad-minded [ˌbrɔ:dˈmaɪndɪd, Am ˌbrɑ:d-] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła broad w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

broad Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文