broadcast w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła broadcast w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.broadcast [Brit ˈbrɔːdkɑːst, Am ˈbrɔdˌkæst] RZECZOW.

II.broadcast <prét, part passé broadcast or broadcasted> [Brit ˈbrɔːdkɑːst, Am ˈbrɔdˌkæst] CZASOW. przech.

III.broadcast <prét, part passé broadcast or broadcasted> [Brit ˈbrɔːdkɑːst, Am ˈbrɔdˌkæst] CZASOW. nieprzech.

IV.broadcast [Brit ˈbrɔːdkɑːst, Am ˈbrɔdˌkæst] PRZYSŁ. FARM

V.broadcast [Brit ˈbrɔːdkɑːst, Am ˈbrɔdˌkæst] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła broadcast w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

broadcast w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła broadcast w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.broadcast [ˈbrɔ:dkɑ:st, Am ˈbrɑ:dkæst] RZECZOW.

II.broadcast <broadcast, broadcast [or -ed, -ed]> [ˈbrɔ:dkɑ:st, Am ˈbrɑ:dkæst] CZASOW. nieprzech. Am

III.broadcast <broadcast, broadcast [or -ed, -ed]> [ˈbrɔ:dkɑ:st, Am ˈbrɑ:dkæst] CZASOW. przech. Am

Tłumaczenia dla hasła broadcast w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

broadcast Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文