broken w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła broken w angielski»francuski słowniku

I.broken [Brit ˈbrəʊk(ə)n, Am ˈbroʊkən] CZASOW. pp

broken → break

II.broken [Brit ˈbrəʊk(ə)n, Am ˈbroʊkən] PRZYMIOT.

Zobacz też break

5. break (pause) (gen):

break SCHOOL
give us a break inf!

II.break <prét broke, part passé broken> [Brit breɪk, Am breɪk] CZASOW. przech.

1. break (damage):

3. break (interrupt):

III.break <prét broke, part passé broken> [Brit breɪk, Am breɪk] CZASOW. nieprzech.

broken-hearted [Brit ˌbrəʊk(ə)nˈhɑːtɪd, Am ˌbroʊkənˈhɑrdəd] PRZYMIOT.

broken-down [Brit ˌbrəʊk(ə)nˈdaʊn, Am ˌbroʊkənˈdaʊn] PRZYMIOT. attr

broken w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła broken w angielski»francuski słowniku

broken pp of break

Zobacz też break

Zwroty:

to break one's back [or ass Am ] inf
to break the back of sth Aus, Brit

Zwroty:

to break one's back [or ass Am ] inf
to break the back of sth Aus, Brit

broken Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文