brush w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła brush w angielski»francuski słowniku

I.brush up (on) CZASOW. [Brit brʌʃ -, Am brəʃ -] (brush up (on) [sth], brush [sth] up)

I.brush off CZASOW. [Brit brʌʃ -, Am brəʃ -] (brush off [sth/sb], brush [sth/sb] off)

I.brush aside CZASOW. [Brit brʌʃ -, Am brəʃ -] (brush aside [sth/sb], brush [sb/sth] aside)

I.brush away CZASOW. [Brit brʌʃ -, Am brəʃ -] (brush away [sth], brush [sth] away)

I.brush back CZASOW. [Brit brʌʃ -, Am brəʃ -] (brush back [sth], brush [sth] back)

brush w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła brush w angielski»francuski słowniku

brush Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文