buck w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła buck w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Buck's Fizz [Brit ˌbʌks ˈfɪz, Am ˌbəks ˈfɪz] RZECZOW. Brit

Tłumaczenia dla hasła buck w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

buck w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła buck w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła buck w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

buck Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to pass the buck to sb/sth pej inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文