bugger w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bugger w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.bugger [Brit ˈbʌɡə, Am ˈbəɡər, ˈbʊɡər] RZECZOW.

II.bugger [Brit ˈbʌɡə, Am ˈbəɡər, ˈbʊɡər] WYKRZYK. slang Brit

III.bugger [Brit ˈbʌɡə, Am ˈbəɡər, ˈbʊɡər] CZASOW. przech.

IV.bugger [Brit ˈbʌɡə, Am ˈbəɡər, ˈbʊɡər]

I.bugger up CZASOW. [Brit ˈbʌɡə -, Am ˈbəɡər, ˈbʊɡər -] (bugger [sth] up, bugger up [sth])

I.bugger all [Brit ˌbʌɡər ˈɔːl, Am ˌbəɡər ˈɔl] Brit slang ZAIMEK

II.bugger all [Brit ˌbʌɡər ˈɔːl, Am ˌbəɡər ˈɔl] Brit slang PRZYMIOT.

I.bugger about CZASOW. [Brit ˈbʌɡə -, Am ˈbəɡər, ˈbʊɡər -] slang Brit (bugger about)

II.bugger about CZASOW. [Brit ˈbʌɡə -, Am ˈbəɡər, ˈbʊɡər -] slang Brit (bugger [sb] about)

bugger off CZASOW. [Brit ˈbʌɡə -, Am ˈbəɡər, ˈbʊɡər -] slang Brit

Tłumaczenia dla hasła bugger w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bugger w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bugger w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.bugger [ˈbʌgəʳ, Am -ɚ] WYKRZYK. Aus, Brit vulg

Tłumaczenia dla hasła bugger w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bugger Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文