building w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła building w angielski»francuski słowniku

building w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła building w angielski»francuski słowniku

apartment building RZECZOW., apartment house RZECZOW. Am (block of flats)

building Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

building Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła building w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文