built w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła built w angielski»francuski słowniku

I.built [Brit bɪlt, Am bɪlt] CZASOW. pt CZASOW. pp

built → build

Zobacz też build

II.build <prét, part passé built> [Brit bɪld, Am bɪld] CZASOW. przech.

III.build <prét, part passé built> [Brit bɪld, Am bɪld] CZASOW. nieprzech.

built-up [Brit bɪltˈʌp, Am ˌbɪltˈəp] PRZYMIOT.

built-in [Brit bɪltˈɪn, Am ˌbɪltˈɪn] PRZYMIOT.

purpose-built [Brit ˌpəːpəsˈbɪlt, Am ˈpərpəs ˌbɪlt] PRZYMIOT. Brit

custom-built [Brit ˌkʌstəmˈbɪlt, Am ˈkəstəmˈbɪlt] PRZYMIOT.

jerry-built [Brit ˈdʒɛrɪbɪlt, Am ˈdʒɛri ˌbɪlt] PRZYMIOT. pej

built w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła built w angielski»francuski słowniku

Zobacz też build

built Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

built z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła built w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文