bunch w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bunch w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.bunch up CZASOW. [Brit bʌn(t)ʃ -, Am bən(t)ʃ -] (bunch up [sth], bunch [sth] up)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła bunch w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bunch w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bunch w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła bunch w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bunch Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

a bunch of test papers SCHOOL, UNIV
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文