bureau w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bureau w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bureau <pl bureaus or bureaux> [Brit ˈbjʊərəʊ, Am ˈbjʊroʊ] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła bureau w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bureau w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bureau w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

bureau <-x [or -s Am, Aus ]> [ˈbjʊərəʊ, Am ˈbjʊroʊ] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła bureau w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bureau Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文