burned w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła burned w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.burn <prét, part passé burned or burnt Brit > [Brit bəːn, Am bərn] CZASOW. przech.

1. burn (damage by heat or fire):

III.burn <prét, part passé burned or burnt Brit > [Brit bəːn, Am bərn] CZASOW. nieprzech.

II.burn up CZASOW. [Brit bəːn -, Am bərn -] (burn up [sth], burn [sth] up)

III.burn up CZASOW. [Brit bəːn -, Am bərn -] (burn up [sb], burn [sb] up inf) Am (make angry)

II.burn out CZASOW. [Brit bəːn -, Am bərn -] (burn out [sth], burn [sth] out)

III.burn out CZASOW. [Brit bəːn -, Am bərn -] (burn out [sb], burn [sb] out) (gen) MILIT

II.burn off CZASOW. [Brit bəːn -, Am bərn -] (burn off [sth], burn [sth] off)

II.burn down CZASOW. [Brit bəːn -, Am bərn -] (burn down [sth], burn [sth] down)

Tłumaczenia dla hasła burned w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

burned w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła burned w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.burn2 <-t [or -ed], -t [or -ed]> [bɜ:n, Am bɜ:rn] CZASOW. nieprzech.

III.burn2 <-t [or -ed], -t [or -ed]> [bɜ:n, Am bɜ:rn] CZASOW. przech.

Tłumaczenia dla hasła burned w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

burned Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文