burning w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła burning w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.burning [Brit ˈbəːnɪŋ, Am ˈbərnɪŋ] RZECZOW.

II.burning [Brit ˈbəːnɪŋ, Am ˈbərnɪŋ] PRZYMIOT.

Zobacz też book-burning

slow-burning [Brit ˌsləʊˈbəːnɪŋ, Am ˌsloʊˈbərnɪŋ] PRZYMIOT.

II.burn <prét, part passé burned or burnt Brit > [Brit bəːn, Am bərn] CZASOW. przech.

1. burn (damage by heat or fire):

III.burn <prét, part passé burned or burnt Brit > [Brit bəːn, Am bərn] CZASOW. nieprzech.

Tłumaczenia dla hasła burning w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

burning w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła burning w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.burn2 <-t [or -ed], -t [or -ed]> [bɜ:n, Am bɜ:rn] CZASOW. nieprzech.

III.burn2 <-t [or -ed], -t [or -ed]> [bɜ:n, Am bɜ:rn] CZASOW. przech.

Tłumaczenia dla hasła burning w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

burning Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文