burst w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła burst w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

jet m
to put on a burst of speed MOTOR

II.burst <prét, part passé burst> [Brit bəːst, Am bərst] CZASOW. przech.

III.burst <prét, part passé burst> [Brit bəːst, Am bərst] CZASOW. nieprzech.

1. burst:

II.burst open CZASOW. [Brit bəːst -, Am bərst -] (burst open [sth], burst [sth] open)

I.burst through CZASOW. [Brit bəːst -, Am bərst -] (burst through [sth])

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła burst w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

burst w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła burst w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.burst <-, - [or -ed, -ed Am ]> [bɜ:st, Am bɜ:rst] CZASOW. nieprzech.

III.burst <-, - [or -ed, -ed Am ]> [bɜ:st, Am bɜ:rst] CZASOW. przech.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła burst w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

burst Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文