buses w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła buses w angielski»francuski słowniku

I.bus <pl buses> [Brit bʌs, Am bəs] RZECZOW.

II.bus <part prés bussing, Brit busing, Am prét, part passé bussed Brit bused Am > [Brit bʌs, Am bəs] CZASOW. przech.

III.bus <part prés bussing, Brit busing, Am prét, part passé bussed Brit bused Am > [Brit bʌs, Am bəs] CZASOW. nieprzech.

buses w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła buses w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła buses w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

buses Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

embarquer dans Québec
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文