business w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła business w angielski»francuski słowniku

1. business U (commerce):

5. business U:

6. business (concern):

7. business (affair):

9. business inf, euph:

business w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła business w angielski»francuski słowniku

business Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

business Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文