businessman w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła businessman w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

businessman <pl businessmen> [Brit ˈbɪznɪsmən, Am ˈbɪznɪsˌmæn, ˈbɪznɪsˌmən] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
véreux/-euse

Tłumaczenia dla hasła businessman w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

businessman w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文