but w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła but w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.but [Brit bʌt, bət, Am bət] PRZYSŁ. (only, just)

Zobacz też if, all-important, all-embracing, all-consuming, all

I.if [Brit ɪf, Am ɪf] SPÓJNIK If is almost always translated by si, except in the case of a very few usages which are shown below.

1. if (in the event that, supposing that):

1. all (everything):

2. all (the whole of):

1. all (emphatic: completely):

2. all (in the highest degree) → all-consuming

it's all go inf here! Brit
it's all up with us inf Brit
all in Brit slang
crevé slang
all in Brit slang

I.not [Brit nɒt, Am nɑt] PRZYSŁ. Dans la langue parlée ou familière, not utilisé avec un auxiliaire ou un modal prend parfois la forme n't qui est alors accolée au verbe (eg you can't go, he hasn't finished).

2. not (replacing word, clause, sentence etc):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła but w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

but w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła but w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła but w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

but Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文