buttered w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła buttered w angielski»francuski słowniku

I.butter up CZASOW. [Brit ˈbʌtə -, Am ˈbədər -] inf (butter [sb] up, butter up [sb])

buttered w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła buttered w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.butter [ˈbʌtəʳ, Am ˈbʌt̬ɚ] RZECZOW. no pl

Tłumaczenia dla hasła buttered w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

buttered Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文