cable: w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cable: w angielski»francuski słowniku

I.cable [Brit ˈkeɪb(ə)l, Am ˈkeɪbəl] RZECZOW.

cable: w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cable: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła cable: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cable: Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

cable: z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła cable: w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文