called w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła called w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. call TEL:

2. call:

7. call (describe as):

call that a garden inf!

II.call out CZASOW. [Brit kɔːl -, Am kɔl -] (call out [sb], call [sb] out)

III.call out CZASOW. [Brit kɔːl -, Am kɔl -] (call [sth] out, call out [sth])

call-in, call-in programme [Am ˈkɑlˌɪn] RZECZOW. Am RADIO

Tłumaczenia dla hasła called w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

called w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła called w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła called w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

called Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文