calm w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła calm w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

III.calm [Brit kɑːm, Am kɑ(l)m] CZASOW. przech. (all contexts)

II.calm down CZASOW. [Brit kɑːm -, Am kɑ(l)m -] (calm [sth/sb] down, calm down [sth/sb])

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
olympien/-ienne

Tłumaczenia dla hasła calm w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

calm w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła calm w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła calm w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

calm Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文