camera w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła camera w angielski»francuski słowniku

camera [Brit ˈkam(ə)rə, Am ˈkæm(ə)rə] RZECZOW.

camera w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła camera w angielski»francuski słowniku

camera Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文