cannot w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cannot w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cannot [Brit ˈkanɒt, kaˈnɒt, Am kəˈnɑt, ˈkænˌɑt]

cannot → can

Zobacz też can2, can1

II.can2 <part prés canning; prét, part passé canned> [Brit kan, Am kæn] CZASOW. przech.

can1 <prétcond could, nég au prés cannot, can't> [Brit kan, kən, Am kæn] CZASOW. modal

1. can (expressing possibility):

+ subj could be inf

3. can (when making requests):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła cannot w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cannot w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cannot w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cannot (can not) → can

Zobacz też can2, can1

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła cannot w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cannot Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文