cap w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cap w angielski»francuski słowniku

II.cap <part prés capping; prét, part passé capped> [Brit kap, Am kæp] CZASOW. przech.

cap w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cap w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła cap w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cap Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

cap and gown iron
if the cap fits, wear it Brit prov
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文