carbon w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła carbon w angielski»francuski słowniku

carbon [Brit ˈkɑːb(ə)n, Am ˈkɑrbən] RZECZOW.

carbon monoxide [Brit, Am ˈˌkɑrbən məˈnɑksaɪd] RZECZOW.

carbon-neutral [Brit ˌkɑːb(ə)nˈnjuːtrəl, Am ˌkɑrbənˈnutrəl] PRZYMIOT.

carbon w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła carbon w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła carbon w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

carbon Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文