cardinal w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cardinal w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.cardinal [Brit ˈkɑːd(ɪ)n(ə)l, Am ˈkɑrd(ə)nl] RZECZOW. REL

II.cardinal [Brit ˈkɑːd(ɪ)n(ə)l, Am ˈkɑrd(ə)nl] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła cardinal w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
cardinal (cardinale) LING, MAT, REL
cardin|al LING, MAT

cardinal w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cardinal w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła cardinal w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文