care w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła care w angielski»francuski słowniku

1. care (attention):

have a care! Brit give a care! Am

2. care (looking after):

soins mpl

1. care (feel concerned):

+ subj as if I/he cared!
I/he couldn't care less! Brit, I/he could care less! Am

I.care for CZASOW. [Brit kɛː -, Am kɛr -] (care for [sb/sth])

care w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła care w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. care (looking after):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła care w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

care Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

care Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文