carpet w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła carpet w angielski»francuski słowniku

I.carpet [Brit ˈkɑːpɪt, Am ˈkɑrpət] RZECZOW.

carpet w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła carpet w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła carpet w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

carpet Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to sweep sth under the carpet [or a. Am rug] [or a. Aus mat]
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文