carried w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła carried w angielski»francuski słowniku

I.carry [Brit ˈkari, Am ˈkɛri] RZECZOW. (range)

1. carry person, animal bag, shopping, load, news, message:

2. carry:

II.carry over CZASOW. [Brit ˈkari -, Am ˈkɛri -] (carry sth over into)

III.carry over CZASOW. [Brit ˈkari -, Am ˈkɛri -] (carry over [sth], carry [sth] over)

3. carry over → carry forward

Zobacz też carry forward

I.carry back CZASOW. [Brit ˈkari -, Am ˈkɛri -] (carry back [sth], carry [sth] back) ECON

II.carry back CZASOW. [Brit ˈkari -, Am ˈkɛri -] (carry [sb] back) (in memory)

II.carry off CZASOW. [Brit ˈkari -, Am ˈkɛri -] (carry off [sb], carry [sb] off)

I.carry out CZASOW. [Brit ˈkari -, Am ˈkɛri -] (carry out [sth], carry [sth] out)

I.carry through CZASOW. [Brit ˈkari -, Am ˈkɛri -] (carry through [sth], carry [sth] through)

carry-out [Brit ˈkarɪaʊt, Am ˈkɛriˌaʊt] Brit RZECZOW.

carried w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła carried w angielski»francuski słowniku

carried Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文