cases w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cases w angielski»francuski słowniku

1. case (instance, example):

cas m

Zobacz też rest, headcase

II.case2 [Brit keɪs, Am keɪs] CZASOW. przech. inf (reconnoitre)

Zobacz też upper case, lower case

cases w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cases w angielski»francuski słowniku

Zobacz też upper, lower3, lower2, lower1

I.upper [ˈʌpəʳ, Am -ɚ] PRZYMIOT. (further up)

cases Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

cases Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła cases w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文