cast w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cast w angielski»francuski słowniku

II.cast <prét, part passé cast> [Brit kɑːst, Am kæst] CZASOW. przech.

III.cast <prét, part passé cast> [Brit kɑːst, Am kæst] CZASOW. nieprzech. FISH

I.cast about CZASOW. [Brit kɑːst -, Am kæst -] Brit, cast around CZASOW. (cast about for)

II.cast-off [Brit ˈkɑːstɒf, Am ˈkæstɑf] PRZYMIOT.

I.cast aside CZASOW. [Brit kɑːst -, Am kæst -] (cast aside [sth/sb], cast [sth/sb] aside)

I.cast up CZASOW. [Brit kɑːst -, Am kæst -] (cast up [sth], cast [sth] up)

I.cast on CZASOW. [Brit kɑːst -, Am kæst -] (cast on) (in knitting)

I.cast out CZASOW. [Brit kɑːst -, Am kæst -] (cast out [sth/sb], cast [sth/sb] out) liter

II.cast off CZASOW. [Brit kɑːst -, Am kæst -] (cast off [sth], cast [sth] off)

I.cast down CZASOW. [Brit kɑːst -, Am kæst -] (cast down [sth], cast [sth] down)

cast w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cast w angielski»francuski słowniku

I.cast-off [ˌkɑ:stˈɒf, Am ˈkæstɑ:f] RZECZOW. pl cast-offs

II.cast-off [ˌkɑ:stˈɒf, Am ˈkæstɑ:f] PRZYMIOT.

cast Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

cast z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła cast w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文