cat w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cat w angielski»francuski słowniku

5. cat inf abrév → catalytic converter

Zobacz też catalytic converter

fraidy-cat [Brit ˈfreɪdɪkat, Am ˈfreɪdiˌkæt] RZECZOW. Am inf, child language

cat w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cat w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła cat w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cat Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

a (cat's) lick and a promise Brit inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文