catch-all w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła catch-all w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła catch-all w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

I.passe-partout, passepartout <pl passe-partout, passepartouts> [paspaʀtu] PRZYMIOT.

II.passe-partout, passepartout <pl passe-partout, passepartouts> [paspaʀtu] RZECZOW. m

inventaire [ɛ̃vɑ̃tɛʀ] RZECZOW. m

catch-all w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文